Sociale vaardigheids training

De sociale vaardigheids training is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar. Het belang van de training is daarin gelegen, dat sociaal minder vaardige kinderen de gelegenheid krijgen om deze onhandigheid om te zetten in adequaat sociaal gedrag. Oftewel vergroting van de sociale vaardigheid.

Als dit proces goed verloopt zal het zelfvertrouwen van de leerling toenemen en hiermee zijn of haar welbevinden. De training is geen garantie voor betere cognitieve prestaties, maar vormt wel een randvoorwaarde om tot betere prestaties te kunnen komen. Bezit een leerling voldoende vaardigheden om met de schoolsituatie om te gaan dan zal de bewustwording van het zelfbeeld zich op een positieve manier ontwikkelen.

De leerling heeft vertrouwen in zichzelf, heeft voldoende mate van zelfcontrole en is in staat tot samenwerking. Wanneer een gevoel van ‘erbij horen’ of ‘geaccepteerd worden’ onvoldoende aanwezig is dan kunnen er in het gedrag ‘verstoringen’ optreden. Storingen die in bepaalde situaties kunnen leiden tot sociale angst. Er ontwikkelt zich dan een denkproces waarin negatieve gedachten een hoofdrol gaan spelen. Het zelfvertrouwen neemt af en sociale situaties zullen met verminderd vertrouwen tegemoet worden getreden. Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld:

(Dit schema kan van links naar rechts worden gelezen).

(behoefte) gevoel gedachten gedrag.

Vermijdingsgedrag

De leerling die sociale situaties met negatieve verwachtingen tegemoet zal treden is geneigd om vermijdingsgedrag te vertonen vanuit bijbehorende negatieve gevoelens. Dit gedrag kan zich zowel intern (psychisch) als extern (gedrag) voordoen en wordt gevoed door een irrationeel denken. Hetgeen zeggen dat het denken het moeilijker maakt om datgene te bereiken wat juist gewenst is. In de training wordt aandacht gegeven aan onderstaande aspecten:

 • Gevoel en gedrag
 • Vaardigheidstekort
 • Negatieve zelfevaluatie
 • Negatief gevoel
 • Vermijdingsgedrag
 • Verminderde oefeningsmogelijkheden
 • Anticipatieangst

Praktische informatie

De training bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van anderhalf uur per week. Voorafgaande aan de training wordt er een kennismaking gepland tussen de trainsters, ouders en het kind. De training wordt gegeven in groepen van 6 tot maximaal 8 leerlingen.

Bijeenkomsten:

 • Bijeenkomst 1 Kennismaking
 • Bijeenkomst 2 Contact
 • Bijeenkomst 3 Iets moeilijks of iets lastigs zeggen
 • Bijeenkomst 4 Voor jezelf op komen
 • Bijeenkomst 5 Commentaar van iemand ontvangen
 • Bijeenkomst 6 Commentaar op iemand geven
 • Bijeenkomst 7 Rad van avontuur
 • Laatste bijeenkomst

Data en kosten

Startdata zijn variabel, de training gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De totale kosten van de sociale vaardigheidstraining bedragen 295 euro. Heeft u vragen over de sociale vaardigheidstraining of wilt u uw zoon of dochter aanmelden, neem dan vrijblijvend contact op en maak eventueel een afspraak voor een intake gesprek waar geen kosten aan verbonden zijn.

Interesse in Sociale vaardigheids training? Neem contact op!